5 symptomów świadczących o tym, że dach wymaga renowacji

5 symptomów świadczących o tym, że dach wymaga renowacji

Z renowacją dachu nie należy zwlekać. Gdy tylko pojawią się objawy jakichkolwiek problemów, warto od razu zlecić specjalistom wykonanie szczegółowych oględzin. Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, czy i w jakim zakresie należy zaplanować prace związane z odnowieniem dachu.

Kiedy warto zaplanować renowację dachu? Oto 5 najważniejszych powodów

  1. Nieprawidłowości wynikające z błędów projektowych lub konstrukcyjnych. Do najważniejszych objawów tego rodzaju problemów zaliczamy m.in. wyginanie się belek, zapadanie się pokrycia, pękanie wewnętrznego wykończenia. Przyczyną może być również niska jakość materiałów użytych do wykonania dachu, szczególnie drewna. Podczas prac renowacyjnych warto zadbać o materiały dobrego gatunku. Do innych błędów, jakie mogą być popełnione na etapie wykonywania dachu, zaliczamy m.in. nieszczelne piony czy nieprawidłowe wykończenie. Dlatego też bardzo ważne jest, aby prace z zakresu renowacji dachu oddać w ręce sprawdzonych fachowców.
  2. Przeciekanie i osłabienie konstrukcji. W tym przypadku przyczyną problemów najczęściej są przesunięcia elementów wzmacniających, nieodpowiednie dopasowanie krokwi oraz niskiej jakości łączenia elementów więźby.
  3. Miejscowe przerwanie poszycia dachowego lub trwałe odkształcenie. Na uszkodzenia mechaniczne może być narażony każdy dach, ponieważ każdego dnia jest poddawany jest bezpośredniemu działaniu różnorodnych czynników zewnętrznych. Czynniki atmosferyczne, jak np. grad czy wiatr, a także spadające gałęzie drzew mogą przyczynić się do poważnych problemów z konstrukcją dachu. W tym przypadku konieczna będzie renowacja dachu, a niekiedy wręcz całkowita wymiana poszycia dachowego (wszystko zależy od stopnia uszkodzeń).
  4. Niedostateczna izolacja termiczna. Przyczyną nieodpowiedniego komfortu cieplnego w domu może być niedostateczna izolacja termiczna dachu. Ciepłe powietrze zawsze kieruje się ku górze, więc nieszczelny dach może generować sporo strat ciepła, nawet ok. 25-30%. Najbardziej problematyczne są mostki termiczne w miejscach połączeń stropu ze ścianami. Dlatego odpowiednie wykonanie izolacji termicznej dachu ma istotne znaczenie dla zapewniania budynkowi odpowiedniej funkcjonalności cieplnej.
  5. Stary, zniszczony dach. Renowacja starego dachu jest rekomendowana nie tylko ze względów praktycznych, ale i estetycznych. Stare dachówki, konstrukcja niespełniająca najnowszych standardów, zniszczenia, które niebawem mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń, stanowiąc zagrożenie — to tylko kilka powodów, świadczących o tym, że warto pomyśleć o renowacji dachu.